Sağlık, Bakım ve Beslenme

 

 

Yaşlılık ve Beslenme

 

Yaşlılığa bağlı hastalıkların önlenmesinde, geciktirilmesinde ve te­davi edilmesinde beslenme etkin bir rol oynamaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme, fonksiyonel durumun sürdürülmesi ve sakatlıklardan korun­mada önemlidir.

 

Yaşlılıkta enerji ihtiyacı, hastalıklar, sakatlanma ve kırıklara bağlı olarak artabilir. Enerji ihtiyacının arttığı bu gibi durumlarda yetersiz beslenilmesi kronik beslenme yetersizliği denilen duruma neden olmaktadır. Yetersiz beslenme, kronik hastalıkların görülme sıklığını ve bu hastalıklara bağlı ölümleri artırır. Yaşlılık döneminde beslenme durumu, yaşlanma süreci boyunca vücutta meydana gelen değişikliklerden, kronik hastalıklardan, kullanılan ilaçlardan, fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik durumdan etkilenir.

 

Normal koşullarda, yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bu değişikliklere beslenmenin gereksinimlere uygun planlanması, düzenli fiziksel aktivite yapılması, sigara içilmemesi gibi koruyucu önlemlerle uyum sağlanabilir.

 

Ancak yaşla birlikte görülme sıklığı artan yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların varlığında bu hastalıklara özel diyetlerin uygulanması gerekmektedir.

 

Yaşlılıkta Alınması Gereken Besin Ögeleri ve Miktarları;

 

Besin öğesi, besinlerin bileşiminde bulunan kimyasal maddelerdir. Be­sinler yendikten sonra sindirim organlarında besin öğelerine parçalanır ve vücutta öyle kullanılırlar. İnsanın büyüme, gelişme sağlıklı olarak yaşamını sürdürebilmesi için 40’dan fazla türde besin öğesine ihtiyacı vardır.

 

İnsanların ihtiyacı olan bu besin öğeleri şunlardır:

 

1. Proteinler

 

2. Yağlar

 

3. Karbonhidratlar

 

4. Vitaminler ve Mineraller

 

5. Su

 

Obezite ve Beslenme

 

 

Vücut ağırlığının olması gerekenden daha fazla olmasıdır. Bu durumda yağ dokusunun oranı diğer dokulara göre artmıştır. Şişmanlık, klinik muayeneler, boy ve ağırlık ölçüleri alınıp bununla ilgili standartlarla kıyaslanması, deri kalınlığının ölçülmesi gibi yöntemlerle saptanır.

 

Bir kişinin vücut ağırlığı beden kitle indeksi ile ilgili standart değerler kullanılarak hesaplanır.

 

Beden Kitle İndeksi ( BKİ ) = Vücut Ağırlığı (kg) / Boy (m²)

 

BKİ (kg/ m²) <19.9 Zayıf

 

20.0-24.9 Normal

 

25.0-29.9 Hafif şişman

 

>30.0 Şişman

 

Örnek: 1.5 m boyunda bir kadının ağırlığı ne kadar olmalıdır?

 

Ağırlık (kg) = standart değer x Boy (m2) = 20 veya 25 x (1.5) ² = 45-46 kg

 

Bu kadının ağrılığı 45 ile 56 kg arasında olduğunda normal kabul edilir.

 

Zararları: Bugün şişmanlık bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Çünkü şişmanlık çeşitli yönlerden bireyin sağlığını etkilemektedir.

 

1. Ağır bir vücudun taşınması güçtür. Özellikle orta yaşlı ve yaşlılarda ağır vücudun taşınması eklemlerde ağrıların artmasına yol açar.

 

2. Özellikle gençlerin şişman olması onların psikolojik olarak olumsuz etkilenmelerine neden olur. Birey çirkin ve herkes tarafından gülünç karşılandığı fikrine kapılabilir.

 

3. Şişmanlık, kas hareketlerinin verimini azaltır, fiziksel hareketsizliğe yol açar.

 

4. Kalp, damar hastalıklarına ve hipertansiyona neden olur.

 

5. Çeşitli organların bozukluğu sonucu, yaşam süresinin kısalmasına neden olur.

 

Şişmanlığın Nedenleri:

 

Şişmanlık uzun süren bir enerji dengesizliği sonucudur.

 

Bunun belli başlı nedenleri:

 

1. Fazla yeme,

 

2. Fiziksel hareketlerin azlığı,

 

3. Psikolojik buzukluklar,

 

4. Metabolik ve hormonal bozukluklardır.

 

Şişmanlığın Önlenmesi ve Tedavisi:

 

1. Zayıflamak isteyen kişi, harcadığından daha az kalori almalıdır.

 

2. Kişinin yediği besinler protein, vitamin ve minerallerden yeterli olmalıdır.

 

3. Doyurucu ve bireyin beslenme alışkanlığına uygun besinler seçilmelidir.

 

4. Diyetle birlikte beden hareketleri arttırılmalıdır.

 

Hızlı zayıflayan kişi verdiği kiloları kısa sürede geri alır. Bu nedenle haftada 0.5-1 kg. veya ayda 4 kg. zayıflamak en uygundur.

 

Fiziksel Aktivite

 

Sağlık, kaliteli yaşamın olmazsa olmaz koşulu olarak kabul edildiğine göre, teknolojik gelişmelerle günlük aktivite yoğunluğunu azaltmak her ne kadar yaşamı kolaylaştırsa da uzun vadede HAREKETSİZ bireylerin sayı­sını arttırmakta ve sağlığı olumsuz etkilemektedir.

 

Hareketsiz yaşam, günlük alışverişini bile bilgisayar başında sanal marketlerden gerçekleştiren modern toplum için en önemli problemlerin başında yer almaktadır. Giderek daha az mesafeler boyunca yürüyen, ev dışı aktivitelere daha az katılmaya başlayan kitleler, gün içersinde harcadığı enerji miktarını azaltırken, beslenme sıklığı ve miktarını değiştirmemektedir. Sonuçta, fiziksel aktivite yetersizliği vücut üzerindeki olumsuz etkileri­nin yanı sıra, vücut ağırlığında artışa neden olur. Obezite (şişmanlık) mo­dern toplumların karşı karşıya kaldığı diğer bir önemli problemdir.

 

Ne Yapılmalı?

 

Çocukluk çağından itibaren düzenli aktivite alışkanlığı kazandırmak, egzersizi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek ve en azından her birey için günlük bedensel aktivite miktarını arttırmak bireysel sağlığımızın korunması ve ileride karşılaşılacak sağlık tehditlerinin azaltıl­ması konusunda oldukça büyük öneme sahiptir.

 

Hangi Aktiviteler Fiziksel Aktivite Olarak Kabul Edilir?

 

Fiziksel aktivite günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullana­rak enerji tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanabilir.

 

• Yürümek

 

• Koşmak

 

• Sıçramak

 

• Yüzmek

 

• Bisiklete binmek

 

• Çömelmek – kalkmak

 

• Kol ve bacak hareketleri

 

• Baş ve gövde hareketleri

 

gibi temel vücut hareketlerinin tümünü ya da bir kısmını içeren çeşitli spor dalları, dans, egzersiz, oyun ve gün içersindeki aktiviteler fiziksel ak­tivite olarak kabul edilebilirler.

YARARLI BİLGİLER

gallery/calisma-saat2
gallery/labb2
gallery/randevu-al2
Aşı Takvimi

AŞI TAKVİMİ

On our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to...
gallery/linkler-yararli
gallery/bilgiler-yararli
gallery/yararli-bilgiler-ust2
000webhost logo